0907.888.111
THỰC PHẨM XANH ANH TƯỜNG 128 Bà Huyện Thanh Quan - Q.Ngũ Hành Sơn -TP.Đà Nẵng, ĐIỆN THOẠI : 05113 95 88 11 – 05113 958833, FAX : 05113 953388, EMAIL: tpxanhtuong@gmail.com, HOTLINE: 0907.888.111

muc/script_boot

Phố Hội Milk

Phố Hội Milk

Phố Hội Milk Thức uống dinh dưỡng độc quyền của Thực Phẩm Xanh Anh Tường

http://demo.anhtuong.com.vn/hinh/muc/to/1544887449.jpg

Phố Hội Milk,Pho Hoi Milk

Sữa Chua Uống

Sữa Chua Uống Phố Hội

Giá 10.000 VNĐ
Sữa Dừa Non

Sữa Dừa Non PHỐ HỘI

Giá 10.000 VNĐ
Sữa Bắp Non

Sữa Bắp Phố Hội, sản phẩm được sản xuất từ Bắp Hội An 100% không chứa chất bảo quản

Giá 10.000 VNĐ
© CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XANH ANH TƯỜNG
128 Bà Huyện Thanh Quan - Q.Ngũ Hành Sơn -TP.Đà Nẵng
Tel: 02363 95 88 11 – 02363 958833 * Fax: 02363 953388
Email: tpxanhtuong@gmail.com * Hotline: 0907.888.111
© SHOWROOM TRƯNG BÀY VÀ BÁN LẺ
461b Ông Ích Khiêm - Q.Hải Châu -TP.Đà Nẵng
Tel: 02363 505 295 – 0901 995 111 * Fax: 02363 953388
Email: tpxanhtuong@gmail.com * Hotline: 0907.888.111